Film des Monats: November 2019

Bis dann, mein Sohn
China 2019
Regie: Wang Xiaoshuai
Drehbuch: Wang Xiaoshuai und Mei Ah